Il nostro team delle risorse umane

Alexander Grönhardt

Direttore risorse umane

Kathrin Dötzer

Risorse umane

Manuela Gebert

Risorse umane

Aleksandra Hajman

Risorse umane

Katharina Lofing

Risorse umane

Lena Raithel

Risorse umane

Heike Weisenheimer

Risorse umane